Contact

Headquarters:

PS&MS  Sp. z o.o.

Ul: Kopalniana 9 , 59-100 Polkowice

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu,  IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

KRS-0000335446,       NIP 5020089980,  REGON 021047560  

Wysokość kapitału zakładowego : 200 000,00 PLN

Administrative service of contracts and orders

Joanna Fijas
tel.: 784 097 386
tel.: +48 76 724 09 93
email: j.fijas@e-podnosniki.pl

 

Rent

Technical sales advisor

Joanna Toś–Kąkol
tel.: 882 460 804
tel.: +48 (76) 724 09 93
email: j.tos-kakol@e-podnosniki.pl  

Sale

Marcin Odrobina
tel.: 608 390 903
tel.: +48 (76) 724 09 93 wew.102
email: m.odrobina@psams.pl

Accountancy

Justyna Polińska
tel.: +48 (76) 724 09 93 
email: j.polinska@psams.pl

Spare parts

Łukasz Szafirowicz
tel.: +48 539 995 018
tel.: +48 (76) 724 09 93  wew. 103
email: l.szaforowicz@psams.pl

Service

Arkadiusz Kubiak
tel.: +48 734 439 724
tel.: +48 (76) 724 09 93  wew. 102
email: a.kubiak@psams.pl

Contact form

I agree to the sending of information by e-podnosniki.pl Translations by means of electronic communication within the meaning of the Terms of Service and the Act on Rendering Electronic Services of 18 July 2002 (Journal of Laws of 2002 No. 144, item 1204)